Παράξενοι θόρυβοι από τον καταψύκτη, το ψυγείο είναι πολύ θορυβώδες Copy